نرخ تردد در ساعت: 104
نرخ تردد در روز: 1,361

تاریخ / /    
عنوانتعدادنفراتمنطقه آزاد قشم تعاونی دریایی فتحدهیاری پهلبیمهشورای لافت و بخش مرکزیشرکت تعاونی گمرک ایران
مینی بوس 2 7 906,000 630,000 80,000 200,000 30,000 0
کامیون ده چرخ 10 20 4,250,000 4,554,000 500,000 400,000 150,000 0
تریلی 60 144 35,580,000 41,976,000 3,600,000 2,400,000 900,000 0
سواری قشم وند 39 114 5,850,000 8,775,000 585,000 780,000 585,000 780,000
کامیونت،خاور و شش چرخ 57 127 19,494,000 15,800,400 2,280,000 2,280,000 855,000 0
سواری و وانت 281 899 123,330,900 63,225,000 8,430,000 5,620,000 4,215,000 5,620,000
اتوبوس 27 461 13,500,000 21,431,250 1,620,000 2,700,000 405,000 0
خانواده شهدا و جانبازان 1 3 0 225,000 0 20,000 0 0
سواری متولدین قشم 37 111 1,387,500 8,325,000 555,000 740,000 555,000 740,000


همه حقوق نزد سازمان منطقه آزاد قشم محفوظ می باشد.